AGRO CENTRUM
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.agro-centrum.cz, provozovaném společností Zahradní technika Petr Trojan, Vlčnovská 758, 688 01 Uherský Brod, Ič: 46193359, Dič: CZ6012301897
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Zahradní technika Petr Trojan, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „občanský zákoník“) a v případě, že je odběratelem spotřebitelem, pak i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi před vlastním uskutečněním objednávky souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.agro-centrum.cz jsou závazné.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

Veškeré informace a zobrazení zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání řádně a pravdivě vyplněné objednávky zboží prodávajícímu na základě nabídky prodávajícího, která je realizována prostřednictvím umístění zboží do katalogu. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky e-mailem na adresu uvedenou v objednávce, který obsahuje shrnutí objednávky a další související informace o dodání zboží a další.

Jestliže se jedná o kupujícího, který není spotřebitelem, je kupní smlouva uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího e-mailem zaslaným prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat zboží kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupujícímu vzniká závazek objednané zboží převzít a uhradit kupní cenu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy zejména v případě, že zboží není schopen dodat z jakýchkoliv (např. kapacitních) důvodů nebo že došlo ke změně ceny zboží uvedené v katalogu.

Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.agro-centrum.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Cena zboží

Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou smluvní a konečné, provozovatel obchodu je plátcem DPH. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu
zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Způsoby platby

Placení na dobírku
Platbu provádí kupující při převzetí zboží od dopravce.

Bezhotovostní převod
Prodávající sdělí kupujícímu, že je jím objednané zboží již připraveno k odeslání. Kupující provede neprodleně platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání sjednané ceny na účet odešle prodávající kupujícímu zboží na jím udanou adresu nebo mu zboží předá jiným způsobem.

Platba v hotovosti
Provádí se při osobním převzetí zboží na provozovně prodávajícího. Cena neobsahuje dopravní náklady.

Platba platební kartou
Platební kartou je možné platit na prodejně při osobním převzetí, nebo při převzetí balíku službou ppl.

 

Způsob doručení

Délka dodací lhůty je závislá na druhu objednaného zboží, většinou se pohybuje v rozmezí 1 – 5 pracovních dnů. Pokud dodací lhůta překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního zboží na trhu, má kupující právo zrušit svoji objednávku.
Zásilku doručujeme prostřednictvím firmy PPL, Toptrans, příp. pošty, nebo je možný osobní odběr na provozovně prodávajícího.
Spotřebitel je povinen prohlédnout dodané zboží ihned při jeho převzetí od dopravce a zjistit, zda nebylo poškozeno při dopravě. Prohlédnout musí jak obal, tak samotné zboží. Více na www.PPL.cz . Pokud bude obal nebo zboží poškozeno, uvede své výhrady do přepravního listu. Řidič musí počkat, dokud spotřebitel zboží neprohlédne a nepřevezme. Poté bez zbytečného odkladu je spotřebitel povinen reklamovat zjištěné vady a poškození u prodávajícího. Na pozdější reklamace těchto závad nebude brán zřetel.
Spotřebitel má právo nepřevzít zboží, které má poškozený vnější obal zásilky a také v případě, je-li mu dodáno zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.
Pro tento způsob dodávky platí přepravní podmínky firmy PPL. Více na www.PPL.cz

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu stvrzuje kupující vnější nepoškozenost zásilky. Vnější nepoškozenost při převzetí je předpokladem nepoškození zboží při dopravě.

Cena přepravy při nákupu zboží je počítáná dle váhy a objemu zboží.

 

Dodací podmínky

Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 14:00, Vám doručíme zpravidla do druhého pracovního dne kamkoli po ČR. Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě a v den objednání již odchází k zákazníkovi. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.
Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční lhůta 24 měsíců se vztahuje na zboží používané pro soukromé účely. Na zboží používané pro komerční použití může být stanovena jiná záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.

 

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením zásilky. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním. V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku). V této lhůtě musí spotřebitel učinit vůči prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy (spolu s variabilním symbolem faktury) a nejpozději do 14 dnů od tohoto odstoupení zaslat nepoškozené a neznehodnocené zboží včetně kopie faktury, originálu záručního listu (pokud byl přiložen), pokud možno včetně originálního obalu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno prodávajícímu. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání a zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

Zahradní technika Petr Trojan
Vlčnovská 758
688 01 Uherský Brod

 

Ochrana osobních dat

Osobní data kupujících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní údaje, která zákazník uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním výše uvedeného zákona o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo Prodávajícího využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu včetně infromací o poskytovaných a nově zaváděných službách a zboží, a to i na jiných e-shopech provozovaných prodávajícím ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Za tímto účelem je prodávající dále oprávněn údaje v nezbytně nutném rozsahu zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro prodávajícího přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání. Souhlas zákazníka se zasíláním novinek a jiných obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.


 


 

 

Novinky & Informace

ÚČET
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím